Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Aanmelding schooljaar 2021-2022 Amadeus Lyceum

 

Bijgestelde adviezen van geplaatste leerlingen

Op dit moment loopt de procedure van de bijgestelde adviezen voor groep 8 leerlingen. Leerlingen met een bijgesteld advies hebben recht op een onderwijsplek binnen Utrecht op het niveau van dit advies. Wij kunnen die plek op het Amadeus helaas niet bieden. Wat we wel gaan doen is dat we leerlingen met een bijgesteld advies bij elkaar in een klas plaatsen, zodat we recht kunnen doen aan de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Aan het eind van leerjaar 1 kan de leerling alsnog doorstromen naar een klas van het hogere niveau.

We hebben helaas geen plekken meer voor leerlingen afkomstig van andere scholen die met een bijgesteld advies zich aan willen melden op het Amadeus Lyceum.

 

Aanmelding 2021 Amadeus Lyceum

Er hebben zich dit jaar 336 leerlingen aangemeld bij het Amadeus Lyceum. Daar zijn we erg blij mee.  

Alle Utrechtse leerlingen die zich hebben aangemeld kunnen worden geplaatst.

Toch zullen we sommige aangemelde leerlingen moeten teleurstellen, want het aantal plaatsen dat we beschikbaar hebben voor nieuwe leerlingen is 321. Omdat 22 van de aangemelde leerlingen van buiten de regio Utrecht komen, hebben we de keuze moeten maken om de veertien aangemelde leerlingen met basisschooladvies vwo en wonende buiten de regio Utrecht niet te plaatsen. We zijn ons ervan bewust dat dit voor deze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) een teleurstellend bericht is en dat spijt ons. We hadden het graag anders gezien.

‪Morgen - donderdag 1 april 2021 - in de loop van de dag zullen we naar alle aangemelde leerlingen een brief sturen.

Alle aangemelde 78 leerlingen vmbo-tl, 136 leerlingen havo en alle Utrechtse leerlingen vwo kunnen worden geplaatst.

Anita Swenneker

Rector

Op onze website onder ‘groep 8’ staan antwoorden op veel gestelde vragen. Mocht je vraag daar niet tussen staan mag je mailen naar: plaatsingscommissie@amadeuslyceum.nl. Als gevolg van het Corona-virus kunnen vragen alleen per mail beantwoord worden.