Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Meldcode huiselijk geweld

Scholen hebben de verplichting om te werken met een meldcode voor melding van (vermoeden van) kindermishandeling. De meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Per 1 januari 2019 is het Besluit verplichte meldcode veranderd. Sinds dat moment is het de professionele norm om een melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van ernstig huiselijk geweld of ernstige kindermishandeling. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een afwegingskader in de meldcode.

Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen.
In stap vijf worden twee beslissingen genomen:

  • het besluit of de melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is;
  • het besluit of het zelf bieden of organiseren van hulp tot de mogelijkheden van zowel de school als de betrokkenen (ouders/verzorgers) behoort.

Meer informatie over de meldcode kindermishandeling vindt u hier.