Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Groep 8

Aanmelden en toelating

Wil je je aanmelden voor het Amadeus? Lees hieronder hoe je dat kan doen. 

Meld jij je ook aan?

Wil je (kind) naar het Amadeus? Dan moet je een aantal dingen weten:

  • Aanmelden gaat volgens de procedure 'Naar het VO' hier vindt u meer ouderinformatie van de website Naar het VO – Utrecht en Stichtse Vecht.
  • Aanmelden gaat via Onderwijs Transparant en wordt gedaan door de basisschool. Niet door middel van een inschrijfformulier.
  • De mogelijkheid bestaat dat we teveel aanmeldingen krijgen om iedereen te kunnen plaatsten. Daarom bestaat de kans dat door middel van loting bepaald wordt wie wordt toegelaten op het Amadeus. In het schooljaar 2024-2025 hebben we plek voor 320 leerlingen (dat is 11 brugklassen). De verdeling is ongeveer 3 klassen tl/havo, 4 klassen havo/vwo en 4 klassen vwo.

Veel gestelde vragen overstap po/vo

Bent u op zoek naar meer informatie?

De informatie op www.naarhetvo.nl kan daarbij behulpzaam zijn. In dit overzicht zijn veel gestelde vragen over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (POVO) opgenomen. Thema’s die aan de orde komen zijn: bindend schooladvies, aanmelding, loting, heroverweging, aanmelden op een school buiten Utrecht. Het overzicht is bedoeld voor professionals en voor ouders.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. Voor komend schooljaar kunnen we 11 klassen aannemen met in totaal 320 leerlingen.

De loting vindt plaats met een digitale loting volgens
het Bostonmechanisme onder notarieel toezicht. Het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Ook de niveaus waarop wordt geloot verschillen per jaar. Het komt bijvoorbeeld voor dat een school wel moet loten voor VWO, maar niet voor HAVO.


Hoe groot is de kans dat er geloot gaat worden?

Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen, dat wisselt per jaar. De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat er op elk onderwijsniveau voor ieder kind een plek is. Informatie over de loting van de voorgaande schooljaren vindt u op de site van naarhetvo.nl.

Wanneer is bekend of er geloot gaat worden?

Op 25 april wordt er besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus en de website www.naarhetvo.nl/nieuws.

Kan ik mijn kind buiten de loting houden?

Nee, alle leerlingen loten mee. Leerlingen buiten Utrecht loten niet mee en worden bij overaanmelding afgewezen. Het Amadeus Lyceum kent geen voorrangsregelingen. De broertjes en zusjes regeling is vanaf schooljaar 21/22 afgeschaft.

In uitzonderlijke gevallen kan een leerling buiten de loting gehouden worden. Hierover kunt u meer lezen vanaf bladzijde 10 in deze procedure

Mijn kind is uitgeloot. Wat nu?

Op 25 april 2024 (na 17:00 uur) is bekend welke scholen nog plekken beschikbaar hebben. Deze informatie is voor ouders en basisschool te zien op naarhetvo.nl. Na de eerste ronde volgt een tweede ronde. Als een uitgelote Utrechtse leerling alsnog op een VO-school in Utrecht geplaatst wil worden, dan kan deze leerling deelnemen aan de tweede ronde. Voor deelname aan de 2e ronde kan een nieuwe 1e, 2e, 3e en/of 4e keuze worden opgegeven. Deze keuzes worden door de basisschool verwerkt in Onderwijs Transparant. Als in de tweede ronde op een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan kan het voorkomen dat er ook in de tweede ronde wordt geloot.

Wanneer, van wie en hoe hoor ik dat mijn kind is aangenomen op een school (ook als mijn kind is ingeloot)?

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen, als dat door de basisschool is aangegeven in Onderwijs Transparant, automatisch per e-mail de uitslag van de loting. Op 25 april vanaf 17.00 uur kunnen basisscholen in Onderwijs Transparant zien of leerlingen in-/uitgeloot zijn. De basisscholen kunnen en zullen het plaatsingsbesluit ook communiceren aan ouders/verzorgers. Het Amadeus Lyceum verstuurt vanaf 25 april aan ouders een schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit (per post).

Bijgestelde adviezen

Bijgestelde adviezen naar aanleiding van de eindtoets.
Een hogere uitkomst van de eindtoets wordt heroverwogen en bijgesteld door de basisschool. 

Ieder kind heeft recht op een plek op het bijgestelde niveau, waar mogelijk op de school van plaatsing. Is dit niet mogelijk dan wordt er gekeken naar plek op een andere school. De leerling behoudt de plek van het eerste advies tot plaatsing elders.

Hoe bepaalt het Amadeus Lyceum op welk niveau een leerling instroomt?

De school is verplicht om bij nieuwe leerlingen de POVO-procedure te volgen. Dat zijn afspraken die de Utrechtse schoolbesturen en de gemeente Utrecht hebben gemaakt over het proces van aanmelding en inschrijving op de school voor voortgezet onderwijs. Vanaf schooljaar 2014-2015 geldt zowel voor leerlingen uit de stad Utrecht als uit de omliggende gemeenten dat de basisschool een enkelvoudig advies verstrekt. We volgen daarin het advies dat de basisschool verstrekt. 

Het Amadeus Lyceum werkt met dakpanbrugklassen tl/havo en havo/wvo en met homogene vwo brugklassen (en afhankelijk van de aanmelding) gymnasiumklas.
Dus:
• TH-klassen voor leerlingen met een TL-advies en een TL/H-advies
• HV-klassen voor leerlingen met een H-advies en een H/V-advies
• V-klassen voor leerlingen met een V-advies (afhankelijk van de aanmeldingen te verdelen in atheneum- en gymnasiumklassen)

Wanneer ben je niet plaatsbaar op het Amadeus Lyceum?

- Schoolniveau komt niet overeen met de schoolniveaus van het Amadeus Lyceum.

- Het onderwijsaanbod en het ondersteuningsaanbod is niet toereikend voor de extra onderwijs en ondersteuningsbehoeften van de leerling. 

Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

U kunt uw vraag mailen naar: plaatsingscommissie@amadeuslyceum.nl.