Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Groep 8

Aanmelden en toelating

Wil je je aanmelden voor het Amadeus? Lees hieronder hoe je dat kan doen, wat belangrijke data zijn en waar je rekening mee moet houden.

Veel gestelde vragen overstap po/vo

Bent u op zoek naar meer informatie?

De informatie op www.naarhetvo.nl kan daarbij behulpzaam zijn. In dit overzicht zijn veel gestelde vragen over de overstap van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs (POVO) opgenomen. Thema’s die aan de orde komen zijn: bindend schooladvies, aanmelding, loting, heroverweging, aanmelden op een school buiten Utrecht. Het overzicht is bedoeld voor professionals en voor ouders.

Wordt er altijd geloot?

Nee, een school moet loten als zij meer aanmeldingen heeft ontvangen dan het aantal beschikbare plekken voor dat onderwijsniveau. Voor komend schooljaar kunnen we 11 klassen aannemen met in totaal 321 leerlingen.

De loting vindt plaats onder notarieel toezicht. Het verschilt per jaar welke scholen moeten loten. Ook de niveaus waarop wordt geloot verschillen per jaar. Het komt bijvoorbeeld voor dat een school wel moet loten voor VWO, maar niet voor HAVO.

Hoe groot is de kans dat er geloot gaat worden?

Hoe groot de kans is dat er geloot gaat worden valt niet vooraf te zeggen, dat wisselt per jaar. De Utrechtse schoolbesturen garanderen dat er op elk onderwijsniveau voor ieder kind een plek is. Informatie over de loting van de voorgaande schooljaren vindt u op de site van naarhetvo.nl.

Wanneer is bekend of er geloot gaat worden?

Op 29 maart wordt er besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus en de website www.naarhetvo.nl/nieuws.

Kan ik mijn kind buiten de loting houden?

Nee, alle leerlingen loten mee. Leerlingen buiten Utrecht loten niet mee en worden bij overaanmelding afgewezen. Het Amadeus Lyceum kent geen voorrangsregelingen. De broertjes en zusjes regeling is vanaf dit schooljaar afgeschaft.

Mijn kind is uitgeloot. Wat nu?

Op 31 maart 2022 (na 17:00 uur) is bekend welke scholen nog plekken beschikbaar hebben. Deze informatie is voor ouders en basisschool te zien op naarhetvo.nl. Na de eerste ronde volgt een tweede ronde. Als een uitgelote Utrechtse leerling alsnog op een VO-school in Utrecht geplaatst wil worden, dan kan deze leerling deelnemen aan de tweede ronde. Voor deelname aan de 2e ronde kan een nieuwe 1e, 2e, 3e en/of 4e keuze worden opgegeven. Deze keuzes worden door de basisschool verwerkt in Onderwijs Transparant. Als in de tweede ronde op een bepaalde school meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan kan het voorkomen dat er ook in de tweede ronde wordt geloot.

Wanneer, van wie en hoe hoor ik dat mijn kind is aangenomen op een school (ook als mijn kind is ingeloot)?

Ouder(s)/verzorger(s) ontvangen, als dat door de basisschool is aangegeven in Onderwijs Transparant, automatisch per e-mail de uitslag van de loting. Op 30 maart vanaf 17.00 uur kunnen basisscholen in Onderwijs Transparant zien of leerlingen in-/uitgeloot zijn. De basisscholen kunnen en zullen het plaatsingsbesluit ook communiceren aan ouders/verzorgers. Het Amadeus Lyceum verstuurt vanaf 30 maart aan ouders een schriftelijke bevestiging van het plaatsingsbesluit (per post).

Mijn vraag staat er niet bij. Wat nu?

U kunt uw vraag mailen naar: plaatsingscommissie@amadeuslyceum.nl.

Meld jij je ook aan?

Wil je (kind) naar het Amadeus? Dan moet je een aantal dingen weten:

  • Aanmelden gaat via Onderwijs Transparant en wordt gedaan door de basisschool. Niet door middel van een inschrijfformulier.
  • De mogelijkheid bestaat dat we teveel aanmeldingen krijgen om iedereen te kunnen plaatsten. Daarom bestaat de kans dat door middel van loting bepaald wordt wie wordt toegelaten op het Amadeus.
  • Dit zijn de belangrijke data voor het aanmeldproces:
Datum Aanmelden tot plaatsen.
16 februari  Start aanmeldingen, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant.
15 maart - 12 uur Uiterste aanmelddatum, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant. 
15 maart tot 29 maart De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie.
29 maart Op 29 maart wordt er besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus en de website www.naarhetvo.nl/nieuws.
30 maart Bekendmaking geplaatste leerlingen. Plaatsingsbrieven worden verstuurd en het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant.

Centrale loting eerste ronde. 
medio mei Uiterlijke datum verwerking heroverweging advies basisschool.
15 t/m 17 juni Kennismakingsmiddagen voor de nieuwe leerlingen op het Amadeus en informatie ouders.