Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Groep 8

Aanmelden en toelating

Wil je je aanmelden voor het Amadeus? Lees hieronder hoe je dat kan doen, wat belangrijke data zijn en waar je rekening mee moet houden.

Meld jij je ook aan?

Wil je (kind) naar het Amadeus? Dan moet je een aantal dingen weten:

  • Aanmelden gaat via Onderwijs Transparant en wordt gedaan door de basisschool. Niet door middel van een inschrijfformulier.
  • De mogelijkheid bestaat dat we teveel aanmeldingen krijgen om iedereen te kunnen plaatsten. Daarom bestaat de kans dat door middel van loting bepaald wordt wie wordt toegelaten op het Amadeus.
  • Dit zijn de belangrijke data voor het aanmeldproces:
Datum Aanmelden tot plaatsen.
20 februari  Start aanmeldingen, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant.
12 maart - 12 uur Uiterste aanmelddatum, dit wordt verzorgd door de basisschool door middel van Onderwijs Transparant. 
13 maart tot 1 april  De aanmeldingen zijn in behandeling bij de plaatsingscommissie.
1 april  Op 1 april wordt er besloten of we moeten gaan loten. Dit wordt dezelfde dag gecommuniceerd vanaf 17.00 uur via de website van het Amadeus en de website www.naarhetvo.nl/nieuws.
2 april Bekendmaking geplaatste leerlingen. Plaatsingsbrieven worden verstuurd en het plaatsingsbesluit wordt verwerkt in Onderwijs Transparant.

Centrale loting eerste ronde. 
19 mei Uiterlijke datum verwerking heroverweging advies basisschool.
juni/ juli Kennismakingsavond voor de nieuwe leerlingen en hun ouders op het Amadeus.