Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Leerlingen

Ziek melden en overige afwezigheid

Je voelt je niet lekker. Wat nu?

ZIEKMELDEN

Ben je nog thuis?
Overleg dan met je ouders. Kun je niet naar school gaan, dan kunnen je ouders je ziekmelden via Magister Web of de Magister App.

Word je tijdens schooluren ziek?
Als je je te ziek voelt om op school te blijven, kun je je melden bij de presentie medewerkers. Ze zitten in serre 2. De presentie medewerkers bellen je ouders om te overleggen of je naar huis kunt gaan.

OVERIGE ABSENTIES

Moet je onder schooltijd naar de dokter, orthodontist of heb je een andere belangrijke afspraak?
Vraag je ouders dan om vooraf een bericht in te spreken op het antwoordapparaat (030-6774338, optie 1), waarin duidelijk wordt vermeld wanneer je er niet bent en met welke reden of stuur een mail naar presentie@amadeuslyceum.nl.

Voor bovenbouw leerlingen: Absentie tijdens de toetsweek, inhaalmoment en/of herkansingen

Ben je onverhoopt ziek op één van de dagen tijdens de toetsweek? Dan is het belangrijk dat je ouders je voorafgaand aan de toets telefonisch af melden. Dit kan door te bellen naar de teamleider van de betreffende afdeling:

Vmbo-tl:  06-43257844
Havo:      06-81268102
Vwo:       06-45797897

De teamleider neemt met jouw ouder/verzorger door welke toets er gemist wordt en wat de gevolgen zijn. Daarnaast is het belangrijk dat jouw ouder/verzorger je gelijk aanmeldt voor het inhaalmoment om de gemiste toets in te halen. Hiervoor dient jouw ouder/verzorger dit formulier in te vullen.

Er zijn dus twee zaken nodig:

  1. Telefonisch afmelden bij teamleider
  2. Na het gesprek aanmelden voor inhaaltoets via formulier op de website