Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Leerlingen

Leerondersteuning en –begeleiding

Als het leren (of leren leren) niet zo lekker loopt, kan het Amadeus je extra ondersteuning of begeleiding bieden.

Je mentor en de experts (docenten) houden goed in de gaten hoe het gaat met jouw prestaties, verzuim en welzijn, maar je mag natuurlijk ook altijd zelf aan de bel trekken als je het idee hebt dat het niet goed gaat op school.

Er zijn diverse soorten ondersteuning die wij je kunnen bieden, zoals ondersteuning/ begeleiding van een leerlingbegeleider, huiswerkbegeleiding, gesprekken met je mentor, en nog veel meer. Wil je hier meer over weten, ga dan in gesprek met je mentor.