Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Stage op het Amadeus Lyceum

Het Amadeus Lyceum is een jonge, uitdagende en professionele leeromgeving. We zijn continu in beweging en ontwikkeling. We vinden het dan ook belangrijk dat studenten zich op een leerwerkplek kunnen ontwikkelen. Wij beschouwen studenten als volwaardige medewerkers en nodigen hen uit zoveel mogelijk mee te draaien in de dagelijkse onderwijspraktijk: dit houdt in dat studenten helpen bij het begeleiden van leerlingen in het domein, dat zij samen met experts (docenten) uitdagende instructies ontwerpen en meedraaien bij buitenschoolse activiteiten. Zij worden hierbij begeleid door schoolopleiders en gecertificeerde werkplekbegeleiders.

Als erkende opleidingsschool werken wij nauw samen met de Hogeschool van Utrecht, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht en de Universiteit Utrecht om studenten voor te bereiden op het leraarschap. Studenten van deze instellingen krijgen bij ons voorrang op een stageplaats.

Lijkt het jou leuk om stage te lopen op het Amadeus Lyceum?
Stuur dan je motivatiebrief naar schoolopleider@amadeuslyceum.nl.