Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over het Amadeus Lyceum vind je hieronder. Heb je zelf een vraag die er niet tussen staat? Neem gerust contact met ons op!

Hoe bepaalt het Amadeus Lyceum op welk niveau een leerling instroomt?

Welke begeleiding krijgt mijn kind bij de overstap naar het Amadeus Lyceum?

Wat houdt de onderwijskundige aanpak van het Amadeus Lyceum in?

Wat moet een leerling kunnen om goed mee te komen op het Amadeus Lyceum?

Is ieder kind geschikt voor het Amadeus Lyceum?

Hoe leren jullie de leerlingen zelfstandig te werken?

Hoe groot zijn de klassen maximaal in de brugklas?

Wat is de meerwaarde van het werken in een domein?

Wat doen jullie als leerlingen zich niet zo goed kunnen concentreren of zelfstandig kunnen werken?

Hoe lang duren de lesuren?

Wordt er vaak gebruik gemaakt van ICT in de klas?

Hoe controleren jullie of een kind wel met schoolzaken bezig is op zijn laptop?

Welke buitenschoolse activiteiten organiseert het Amadeus Lyceum?

Hoe gaat het Amadeus Lyceum om met mogelijke leerstoornissen, gedragsstoornissen en/of aandoeningen die het presteren op school kunnen beïnvloeden?

Hoe onderhoudt de school contact met de ouders?

Hoe gebruiken jullie het Leerlingvolgsysteem?