Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Leerlingen

Leerlingenraad

De leerlingenraad bestaat uit een groep van enthousiaste leerlingen uit verschillende leerjaren, die het Amadeus nog beter en leuker willen maken.

Regelmatig overleggen ze, ze geven de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies en hebben zes keer per jaar een afspraak met de rector en de manager facilitaire zaken en ICT. Ook wordt de leerlingenraad soms uitgenodigd bij vergaderingen van de medezeggenschapsraad.

Je kunt bij de leerlingenraad terecht als je vragen of klachten hebt over hoe het er op school aan toegaat.

Heb je ideeën, wil je lid worden of wil je meer weten? Mail dan: leerlingenraad@amadeuslyceum.nl