Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Gymnasium op het Amadeus LyceumVWO: atheneum en gymnasium

Als je een VWO-advies krijgt van je leerkracht kun je daarna naar het atheneum of naar het gymnasium. Op het Amadeus Lyceum kun je beide soorten VWO volgen. Maar wat is het verschil? Op het gymnasium volg je hetzelfde programma als op het atheneum maar daarnaast ook de vakken Latijn en Grieks. Uiteraard leer je bij deze vakken hoe je deze talen kan leren lezen, maar daarnaast leer je over hoe de oude Grieken en Romeinen leefden.

Mythen

Een belangrijk onderdeel van het leven van de Grieken en Romeinen waren hun goden en helden. De prachtige verhalen die ze elkaar over de goden vertelden, noemen we mythen. In de onderbouw krijg je veel van die verhalen te horen en te lezen. Zoals over de held Herakles die 12 ontzettend moeilijke werken moet verrichten om boete te doen voor een misdaad die hij alleen maar gepleegd had, omdat de godin Hera hem tijdelijk waanzinnig maakte! Verder leer je ook van alles over het dagelijks leven van de Grieken en Romeinen. Denk daarbij aan een bruiloft, een school, het leger, het badhuis of de gladiatorenspellen. 

 

En nog meer.....

Vele kunstenaars, architecten, politici zijn in de loop der eeuwen onder de indruk geraakt van de Grieks-Romeinse cultuur. Ze hebben zich hierdoor laten inspireren voor hun eigen kunst en opvattingen. Dit noemen we receptie. Ook hier besteden we veel aandacht aan in de lessen Latijn en Grieks. Misschien ken je De Winkel van Sinkel op de Oudegracht in Utrecht? Vier enorme vrouwenbeelden lijken daar het dak te dragen. Zulke zuilen heten Kariatiden en werden al door Griekse tempelbouwers bedacht. Of het Witte Huis in Washington in Amerika? De ingang daarvan lijkt wel een Romeinse tempel! Maar niet alleen bouwkunst komt aan bod, ook schilder- en beeldhouwkunst, theater en filosofie.

 

 

ifeginea40714-wvz-48-1.jpg

Erop uit!

Elk schooljaar gaan we op excursie om te bekijken hoe met name de Romeinen leefden waarbij we steeds verder weg gaan: in klas 1 gaan we naar het Archeon, in klas 2 naar Xanten, net achter Nijmegen, in klas 3 naar Keulen en in klas 5 naar Rome. In klas 4 gaan we juist op zoek naar de receptie in onze eigen hoofdstad Amsterdam en in klas 6 gaan we naar het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden voor een workshop die aansluit op de examenonderwerpen. Verder gaan we in klas 5 en 6 naar een theatervoorstelling van een klassieke Griekse tragedie. Het Amadeus heeft een eigen theater dus we kunnen er gewoon vanuit de serre of het domein naar toe lopen.

whatsapp-image-20225-18-at-2.22.43-pm-1.jpeg

Cultuurprofielschool 

Zoals je elders op deze site hebt kunnen lezen is het Amadeus een cultuurprofielschool. Nu je weet wat je op het gymnasium leert, zal het je niet verbazen dat dit type VWO goed op het Amadeus past. Bovendien maak je in elk leerjaar  tenminste één culturele opdracht waarbij altijd ook een beroep op je creativiteit wordt gedaan. Die opdrachten kunnen over alle onderwerpen die al genoemd zijn, gaan. Misschien maak je wel een spel over de werken van Herakles of ontwerp je zelf een tempel?

 

wvz2692-1.jpg

Kiezen is niet zo lastig 

Wanneer is het gymnasium een goede keuze voor jou? Als je op tenminste twee van de onderstaande vragen ‘ja’ antwoordt (je hebt een VWO-advies) dan is het gymnasium iets voor jou.

  • Lees je graag?
  • Houd je van verhalen? Of verhalende games?
  • Vind je leren makkelijk?
  • Vind je het leuk om dingen die je niet weet of snapt uit te zoeken (bij vakken op school)?
  • Ben jij iemand die logisch nadenkt?
  • Heb jij geen moeite om dingen mondeling uit te leggen?
  • Kan je zelfstandig werken of denk je dat je dit wel kan leren?
  • Kan jij je goed concentreren op school?
  • Ben jij iemand die graag het initiatief neemt?
  • Ben jij geïnteresseerd in veel verschillende onderwerpen?

 

De experts Latijn en Grieks merken vaak dat leerlingen het fijn vinden om uitgedaagd worden. Het zijn namelijk geen makkelijke vakken! De leerlingen ervaren het vertalen van de teksten als een puzzel die telkens weer opgelost kan worden met een goed verhaal als resultaat. Het feit dat deze teksten al duizenden jaren gelezen worden, draagt bij aan hun aantrekkingskracht.

Wat 'heb je aan' Latijn of Grieks?

Deze vraag krijgen de experts Latijn en Grieks vaak (meestal van je ouders :D). We hebben het daarom gevraagd aan leerlingen in de bovenbouw die dus al een aantal jaar deze vakken volgen. Zij vertelden ons het volgende: ‘Andere talen leren we makkelijker en teksten in het algemeen begrijpen we beter omdat we wat we bij Grieks en Latijn hebben geleerd ook in andere situaties toepassen.’

De experts waren niet zo verrast door dit antwoord want bij Grieks en Latijn behandelen ze grammatica en oefenen ze tekstinterpretatie vaak eerder en diepgaander dan bij andere taalvakken. Latijn en Grieks vormen daarom een ondersteuning bij het leren van de moderne vreemde talen als Frans of Engels, maar bieden ook meer inzicht in de Nederlandse taal. 

Bovenbouwleerlingen geven ook aan dat het leren over de Grieks-Romeinse cultuur en de invloed daarvan op de moderne wetenschap, de filosofie, de politiek en de kunst hen meer inzicht geeft in allerlei aspecten van onze eigen samenleving.

De experts op het Amadeus zien ook dat leerlingen die gymnasium doen over het algemeen nauwkeurig werken, dat hun analytisch vermogen wordt gescherpt en ze leren geduld en uithoudingsvermogen.

De voldoening is vaak groot aan het einde van de rit: je hebt iets geleerd wat niet iedereen heeft gedaan, je kan nu iets wat niet iedereen kan en dat is best bijzonder.