Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Hogere instroom

Gezien het geringe verloop op het Amadeus zullen er weinig tot geen plaatsen vrij komen in de hogere leerjaren; dit betekent dat alleen in uitzonderlijke situaties gekeken wordt naar mogelijkheid tot plaatsing.

 
Er zijn twee mogelijkheden om uw zoon of dochter aan te melden. Als uw kind op dit moment al leerling is van een middelbare school in Utrecht of Maarsen, dan vindt de aanmelding plaats via Onderwijstransparant. De huidige school plaatst de aanmelding in Onderwijstransparant (digitaal) en vervolgens neemt het Amadeus de aanmelding in behandeling.
Als een leerling niet in de gemeente Utrecht/Maarsen naar school gaat, meestal is dit het geval bij een verhuizing, vindt aanmelding plaats via een aanmeldingsformulier. U kunt het aanmeldingsformulier vinden onder downloads.

We hanteren de volgende categorieën:

I – vrijwillige overstappers
We bekijken of een leerling plaatsbaar en toelaatbaar is.

II - Instroom onderpresteerders
Voor een leerling die het advies heeft gekregen een andere school te zoeken geldt dat de huidige school de aanmelding in OnderwijsTransparant (OT) moet doen.

III - Instroom vanuit VMBO-TL4 naar Havo-4 of Havo-5 naar VWO-5

Voor leerlingen die hun diploma VMBO-TL of HAVO gehaald hebben bestaat de mogelijkheid om door te gaan op respectievelijk HAVO en VWO.
Voor de overstap van VMBO-TL 4 naar HAVO 4 volgen we de procedure van sterk VO. (zie www.sterkvo.nl). Bovendien raden we het profiel Natuur en Techniek af.

Voor de overstap van HAVO 5 naar VWO 5 gelden de volgende eisen:
- Een diploma havo;
- Gemiddeld een 6,8 of hoger voor het schoolexamen en centraal examen bij elkaar. Er wordt gerekend met de op één decimaal afgeronde cijfers van de vakken waar zowel een schoolexamen als een centraal examen cijfer voor is;
- Niet lager dan een 6,0 voor het centraal examen voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
- Geen onvoldoende eindcijfer(s) voor de vakken die de leerling op het vwo wil volgen;
- Minimaal in 6 havo vakken centraal eindexamen gedaan hebben Bovendien vakken die aansluiten bij het gekozen profiel op het vwo.

Instroom in deze groepen is zeer beperkt mogelijk.
Aanvragen worden pas in behandeling genomen nadat de eindexamenresultaten bekend zijn.

We adviseren u dringend uw kind ook bij een andere school aan te melden, aangezien er weinig plaats is voor hogere instroom.