Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Kosten

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook op het Amadeus door de overheid bekostigd. De kosten of (vrijwillige) bijdragen die verbonden zijn aan de activiteiten of programma’s daarbuiten, vind je hier overzichtelijk bij elkaar.

Welke kosten zijn er?

Aan buitenschoolse activiteiten, excursies en verdieping in ons onderwijs, zijn kosten verbonden. De meeste van die kosten zijn vrijwillig (zie hieronder). We proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, communiceren helder over de opbouw van de kosten en de bestemming van de ouderbijdrage en de MR ziet hierop toe.

De schoolkosten bestaan uit 3 onderdelen:

1. Noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school

Hieronder vallen de laptop en overige schoolbenodigdheden (zoals schrijfmateriaal en koptelefoon): materialen die persoonsgebonden zijn, langer dan een jaar meegaan, door meerdere gezinsleden gebruikt kunnen worden en eigendom worden van de leerling.

Elk schooljaar wordt een lijst beschikbaar gesteld van de door ouder(s)/verzorger(s) of leerling zelf aan te schaffen materialen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aanschaffen.

Omdat laptopgebruik belangrijk is op een “digitale school” als het Amadeus, is dit een noodzakelijke uitgave. Meer informatie hierover lees je in de toelichting op laptopkosten en alternatieven.

2. Algemene ouderbijdrage

Om ons onderwijs aantrekkelijk te maken en verdiepende activiteiten te kunnen aanbieden, zijn we afhankelijk van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze is vrijwillig, maar voor het kwaliteit van ons onderwijs van groot belang.

Lees er meer over in de Toelichting Algemene Ouderbijdrage.

3. Leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen

Het Amadeus biedt per leerjaar en vak passende excursies, reizen en programma’s aan. Gedurende het schooljaar stellen we ouders op de hoogte van deze activiteiten en de kosten die eraan verbonden zijn.

Wat als het (als ouder) niet lukt om alle kosten te betalen?

Er zijn verschillende oplossingen om de kosten te verminderen of uit te besteden, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de U-pas, Stichting Leergeld of het Solidariteitsfonds. Ook is het in sommige gevallen mogelijk om de kosten in termijnen te betalen.

Voor vragen hierover kun je terecht bij onze financiële administratie. Liefst per mail: financien@amadeuslyceum.nl.

De financiële administratie is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op 030-677 43 38.