Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Kwaliteitsbeleid

Om een inspirerende en motiverende leeromgeving te bieden voor onze leerlingen, zijn we op het Amadeus altijd bezig met het monitoren en verbeteren van ons onderwijs.

We willen dat onze leerlingen het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom is het heel belangrijk dat ze onderwijs volgen op een niveau dat bij ze past. En dat wij als team op de juiste manier lesgeven, feedback geven en met de leerlingen omgaan.

De volgende punten zijn belangrijk in dat kwaliteitsbeleid:

Één onderwijsteam

Door één Onderwijsteam – bestaande uit mentor, experts en domeinbeheerders- verantwoordelijk te maken voor één groep leerlingen, is de begeleiding intensief en persoonlijk. Zo houden de betrokkenen nauwlettend in de gaten hoe leerlingen presteren en of er specifieke begeleiding nodig is naast het reguliere onderwijsaanbod.

Leerlingen volgen onderwijs op hun eigen niveau

Op welk niveau kan een leerling instromen? En is dat inderdaad het niveau dat bij hem of haar past? Dat houden wij uiteraard nauwlettend in de gaten. Dat doen we door zelf te toetsen (volgens het RTTI-model) en zo in beeld te krijgen wat de capaciteiten van leerlingen zijn en hoe hun leerproces verloopt. Daarnaast vergelijken we die resultaten en bevindingen van experts (docenten) met de uitslagen van CITO-volgtoetsen en met het leerlingvolgsysteem van de basisschool.

De lesstof sluit perfect op elkaar aan

Op het Amadeus werken we met doorlopende leerlijnen. Dat betekent dat de lesstof van een vak naadloos aansluit op de lesstof van het jaar daarvoor. Alle secties (bijvoorbeeld natuurkunde) hebben een eigen sectieplan waarin de doorlopende leerlijn (en de stof) staat uitgewerkt.

Bij een doorlopende leerlijn hoort een doorlopende toetslijn. Daarmee kunnen we goed monitoren hoe een leerling scoort voor een vak en of dat aansluit bij de verwachtingen uit eerdere resultaten. Om te zorgen voor een goede doorlopende leerlijn, krijgen alle secties op het Amadeus inhoudelijke ondersteuning.

Experts (docenten) en mentoren blijven zich ontwikkelen

Om ervoor te zorgen dat experts en mentoren zich blijven ontwikkelen op didactisch en pedagogisch gebied, heeft het Amadeus een scholingsplan opgesteld. Tijdens studiedagen én overlegmomenten komt het didactisch en pedagogisch handelen aan bod.

De manier waarop experts met verschillen tussen leerlingen omgaan (differentiatie), is op het Amadeus heel belangrijk. Daarom variëren we in de manier waarop we instructies geven en de tijd die nodig is om iets uit te leggen. Ook laten we leerlingen veel samenwerken en zelf plannen, en bieden we uitdaging en structuur, zodat alle leerlingen in een groep evenveel kunnen leren.

Een datateam houdt belangrijke ontwikkelingen in de gaten

Sinds 2014 werken we op het Amadeus met een speciaal datateam. Dat team monitort per vak, per leerjaar en per afdeling alle belangrijke zaken. Dus niet alleen toetsresultaten, maar ook verzuim en kwaliteit van het leerlingvolgsysteem of de studiewijzers. Al die resultaten worden regelmatig besproken binnen het managementteam en in sectie- of afdelingsbijeenkomsten. Als het nodig is, passen we ons onderwijs hierop aan, of zorgen we voor verbetering.

De onderwijsinspectie beoordeelt de school

De onderwijsinspectie houdt toezicht op alle scholen. Op de website van de inspectie van het onderwijs staat dat het Amadeus op alle afdelingen een basistoezicht heeft. Dat betekent dat de school aan de kwaliteitsnormen van de inspectie voldoet.

Benieuwd naar het meest actuele inspectierapport? Dat lees je hier.
Op de website Scholen op de kaart vind je meer informatie over ons onderwijs en de resultaten.