Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Over ons

Onze adviesraden

Op het Amadeus werkt het onderwijs- en managementteam samen met ouders én leerlingen aan goed onderwijs en een fijne sfeer.

Medezeggenschapsraad (MR)

MR bestaat uit ouders, leerlingen, experts (docenten) en onderwijsondersteunend personeel. Elke twee maanden overlegt de MR over het schoolbeleid en andere onderwerpen die het Amadeus aangaan.

Meer weten? Kijk op het intranet of stuur een mail naar mr@amadeuslyceum.nl

Klik hier voor het Huishoudelijk reglement medezeggenschapsraad Amadeus Lyceum

photo.jpg

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ouders van leerlingen uit alle zes leerjaren van het Amadeus. Samen bespreken ze de dagelijkse gang van zaken op school en verzamelen ze signalen en vragen van (andere) ouders. Die leggen ze iedere twee maanden voor aan de rector.
Ook is de ouderraad betrokken (en aanwezig) bij ouderavonden, open dagen, informatieavonden en andere activiteiten. Een keer per jaar organiseert de ouderraad zelf een thema-avond voor ouders.

Meer weten? Mail de ouderraad op ouderraad@amadeuslyceum.nl