Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Examenresultaten

Hoe groot was het slagingspercentage de afgelopen jaren? En hoe scoort het Amadeus in vergelijking met andere middelbare scholen in de regio?

2018 - 2019

vmbo-tl

94

havo

92

vwo

94

2019 - 2020

vmbo-tl

96

havo

100

vwo

100

2020 - 2021

vmbo-tl

98

havo

97

vwo

94

2021 - 2022

vmbo-tl

99

havo

91

vwo

97

Jezelf ontwikkelen

Landelijk gemiddelde

Met deze percentages scoort het Amadeus ruim bovengemiddeld.

Het examen bestaat uit twee delen. Het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het SE start in vmbo TL 3 en in havo 4 en vwo 5. Het SE wordt vormgegeven in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA).

In het PTA is per vak aangegeven op welke manier je moet aantonen dat je de examenstof kent en welke toetsen je moet afleggen. Het CE is de landelijke afsluiting van de vakken.

Monique, moeder van een leerling en lid Ouderraad

"Als je kiest om voor de klas te staan, dan kan je dat het best op het Amadeus doen. Docenten kiezen hier bewust voor dit type van modern onderwijs en dat merk je aan de leerlingen." 

Monique
foto-mireille-diks.jpg