Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Schoolplan

Tijdens het schooljaar 2020-2021 heeft een ontwikkelteam, bestaande uit experts van diverse afdelingen en secties en twee leden van het managementteam, met veel enthousiasme gewerkt aan het Amadeus van de Toekomst. De vraagstelling waarmee deze groep aan de slag ging, was: hoe blijft het Amadeus Lyceum een school met een eigentijds en innovatief onderwijsconcept waarin eigenaarschap voor leerlingen centraal staat?

Om het antwoord op deze vraag te kunnen formuleren, luisterde het ontwikkelteam naar de ideeën en meningen van leerlingen, medewerkers, ouders en netwerkpartners. Ook bezochten de teamleden tien Nederlandse scholen met inspirerende onderwijsconcepten, verdiepten ze zich in nieuwe ontwikkelingen en lieten ze zich inspireren door een trendwatcher bij de start van het proces en door een profielwerkstuk over onderwijs van onze leerlingen Judi, Sanne en Eline.

Dit alles heeft geleid tot dit meerjarenplan.

Schoolplan 2021 - 2025