Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Over ons

Klachtenregeling

Stichting PCOU Willibrord, waar het Amadeus deel van uitmaakt,  beschikt over een klachtenregeling.

De klachtenregeling is bedoeld voor medewerkers, ouders en meerderjarige leerlingen. In de regeling wordt het begrip klacht als volgt omschreven: 'Een klacht gaat over gedragingen en/of beslissingen van de aangeklaagde dan wel het nalaten van gedragingen en/of het niet nemen van beslissingen door de aangeklaagde waarmee de klager het oneens is'. Een klacht kan gaan over gedragingen, uitingen en situaties die in strijd kunnen zijn met goed en veilig onderwijs.


Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in deze link.