Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...

Aanmelding 2024 Amadeus Lyceum

De procedure voor de aanmelding is dit schooljaar anders geweest dan voorgaande jaren. Alle kinderen hebben een lijstje moeten aanleveren met hun 1e, 2e, 3e etc. keuze voor een middelbare school. Dit om alle kinderen tegelijkertijd op 25 april te kunnen vertellen op welke school ze zijn geplaatst. Eventuele loting heeft plaatsgevonden tijdens het proces van aanmelden (uiterlijk 31 maart 2024) en plaatsing (25 april 2024).
Er zijn dit jaar 298 kinderen op het Amadeus Lyceum geplaatst, waarvan 263 kinderen het Amadeus Lyceum op de eerste plek van hun lijstje hadden staan.
 
We danken alle ouders en kinderen voor hun belangstelling en waardering voor onze school en heten ze van harte welkom om in augustus samen met ons van start te gaan op hun middelbare school.
 
Namens de schoolleiding,
Anita Swenneker
rector