Verbinding onderbroken. Opnieuw proberen...
Onderwijs

Schoolkosten

Het reguliere onderwijsprogramma wordt ook op het Amadeus Lyceum door de overheid bekostigd. We vinden het belangrijk om naast het reguliere curriculum extra activiteiten en voorzieningen aan te bieden die het onderwijs verder verdiepen en aantrekkelijk maken. Voor deze aanvullende activiteiten en voorzieningen wordt om een bijdrage gevraagd. Deze bijdragen vind je hier overzichtelijk bij elkaar.

Uitgangspunten

Vrijwilligheid: schoolkosten zijn vrijwillig, ouder(s)/verzorger(s) zijn derhalve niet verplicht deze kosten te betalen. De school is echter wel afhankelijk van de ouderbijdragen, omdat we voor deze niet-verplichte activiteiten en voorzieningen geen andere financieringsbronnen hebben. Bij het ontbreken van ouderbijdragen bestaat het reële risico dat ze om financiële redenen niet meer kunnen worden aangeboden. Dit zou een verschraling van het onderwijsaanbod betekenen.

Transparantie: het Amadeus communiceert op een heldere en duidelijke wijze met ouder(s)/verzorger(s) over de schoolkosten. Hierbij splitst de school de kosten uit per leerjaar, opleiding en bestemming of doel. Tevens geeft de school aan voor welke zaken ouder(s)/verzorger(s) zelf zorg dienen te dragen.

Beheersing: het Amadeus spant zich in om de schoolkosten zo laag mogelijk te houden met behoud van kwaliteit. In principe wordt er niet meer in rekening gebracht dan vooraf gecommuniceerd.

Instemming: de MR-oudergeleding van het Amadeus verdiept zich in de informatie die het Amadeus aanlevert rondom de hoogte, bestemming en de ontwikkeling van de totale schoolkosten en levert een constructief-kritische bijdrage aan de transparantie en beheersing van deze kosten.

De schoolkosten bestaan uit drie onderdelen:

  1. noodzakelijke uitgaven van ouder(s)/verzorger(s) voor school

    Hieronder vallen de laptop en overige schoolbenodigdheden (zoals schrijfmateriaal en koptelefoon), materialen die persoonsgebonden zijn, langer dan een jaar meegaan, door meerdere gezinsleden gebruikt kunnen worden en eigendom worden van de leerling. Elk schooljaar wordt een lijst beschikbaar gesteld van de door ouder(s)/verzorger(s) of leerling zelf aan te schaffen materialen. Ouder(s)/verzorger(s) zijn vrij om te kiezen waar zij deze schoolbenodigdheden aanschaffen. Omdat laptopgebruik belangrijk is op een “digitale school” als het Amadeus, is dit een noodzakelijke uitgave. Meer informatie hierover lees je in de toelichting op laptopkosten en alternatieven.

  2. de algemene ouderbijdrage

    Om ons onderwijs aantrekkelijk te maken en verdiepende activiteiten aan te kunnen bieden, zijn we afhankelijk van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze is vrijwillig, maar voor de kwaliteit van ons onderwijs van groot belang.

  3. de leerjaar-/vakspecifieke deelnemersbijdragen

    Het Amadeus biedt per leerjaar en vak passende excursies, reizen en programma’s aan.

Een overzicht van alle schoolkosten lees je in dit document. Schoolkosten 2021-2022

Wat als het niet lukt om alle kosten te betalen?

Er zijn verschillende oplossingen om de kosten te verminderen en hiervoor een, gedeeltelijke, vergoeding te krijgen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de U-pas of Stichting Leergeld die voor ons het Solidariteitsfonds beheerd. 

Folder leergeld 2021

Ook is het in sommige gevallen mogelijk om de kosten in termijnen te betalen. 

Voor vragen hierover kun je terecht bij onze financiële administratie. Liefst per mail: financien@amadeuslyceum.nl.

De financiële administratie is maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar op 030-6774338.